PT Center

Đăng nhập Đăng ký

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Home Phần cứng & mạng Thiết kế, quản lý máy tính nối mạng

Thiết kế, quản lý máy tính nối mạng

Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về mạng LAN, WAN và HĐH Windows Server phục vụ cho các mục đích thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng. Khóa học sẽ tập trung vào những kỹ năng khai thác vận hành hệ thống mạng LAN, WAN và HĐH Windows Server cũng như tìm hiểu và khắc phục các sư cố thường gặp trên thực tế.Đáp ứng nhu cầu vận hành hệ thống mạng LAN, WAN và HĐH Windows Server đã có trên thực tê của từng đơn vị một cách an toàn, hiệu quả

Số buổi học: 15 buổi

                                                     PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG

Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG 
         I. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ. 
         II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH.
         III. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG
         IV. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG
         V. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG
         VI. CÁC DỊCH VỤ MẠNG
         VII. CÁC LỢI ÍCH THỰC TẾ CỦA MẠNG.
Bài 2 : PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG.
         I. GIỚI THIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN
         II. CÁC LOẠI CÁP.
         III. ĐƯỜNG TRUYỀN VÔ TUYẾN.
         IV. CÁC THIẾT BỊ MẠNG.
Bài 3: CÁC KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG LAN
         I. CÁC KIẾN TRÚC MẠNG (TOPOLOGY).
         II. CÁC CÔNG NGHỆ MẠNG LAN.
Bài 4 : MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI VÀ TCP/IP
         I. MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI.
             I.1. Các lớp của mô hình OSI.
             I.2. Chức năng của các lớp trong mô hình tham chiếu OSI 
         II. MÔ HÌNH THAM CHIẾU TCP/IP.
             II.1. Vai trò của mô hình tham chiếu TCP/IP.
             II.2. Chức năng của các lớp trong mô hình tham chiếu TCP/IP.
         III. SO SÁNH MÔ HÌNH OSI VÀ TCP/IP.
Bài 5: ĐỊA CHỈ IP
         I. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA CHỈ IP
         II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN.
         III. GIỚI THIỆU CÁC LỚP ĐỊA CHỈ.
               III.1. Lớp A. 
               III.2. Lớp B.
               III.3. Lớp C. 
               III.4. Lớp D và E.
               III.5. Chia mạng con (subnetting). 
               III.6. Địa chỉ riêng (private address) và cơ chế chuyển đổi địa chỉ mạng (Network Address Translation - NAT)

           PHẦN 2: CÀI ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH TRÊN NỀN TẢNG    MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL (WORKGROUP)

Bài 6: GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP CỦA MICROSOFT
          I.HỌ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP
          II. CÀI ĐẶT WINDOWS XP
Bài 7: TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ 
         I.ĐỊNH NGHĨA TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ TÀI KHOẢN NHÓM CỤC BỘ.
         II. CÁC TÀI KHOẢN TẠO SẴN.
         III. QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM CỤC BỘ.
Bài 8: CHIA SẺ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU MẠNG NGANG HÀNG TRên NỀN TẢNG MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL
         I. QUẢN TRỊ VÀ SỬ DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH HỆ THỐNG (LOCAL POLICY)
         II. QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG (SHARE PERMISSION)
         III. QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN – TRUY CẬP DỮ LIỆU (NTFS PERMISSION)

PHẦN 3: CÀI ĐẶT, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH TRÊN NỀN TẢNG MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 (DOMAIN)

Bài 9 : GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003 CỦA MICROSOFT 
        I. HỌ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003
        II. CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003
BÀI 10: ACTIVE DIRECTORY
        I. CÁC MÔ HÌNH MẠNG TRONG MÔI TRƯỜNG MICROSOFT
        II. ACTIVE DIRECTORY.
        III. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ACTIVE DIRECTORY
Bài 11: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN ACTIVE DIRECTORY
        I. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM TRÊN MIỀN
        II. CHỨNG THỰC VÀ KIỂM SOÁT TRUY CẬP
        III. CÁC TÀI KHOẢN TẠO SẴN
Bài 12: CHÍNH SÁCH HỆ THỐNG (SYSTEM POLICY) VÀ CHÍNH SÁCH NHÓM (GROUP POLICY)
        I. CHÍNH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG.
        II. CHÍNH SÁCH CỤC BỘ.
        III. CHỨC NĂNG CỦA GROUP POLICY.
        IV. SO SÁNH GIỮA SYSTEM POLICY VÀ GROUP POLICY.
        V. MỘT SỐ MINH HỌA GPO TRÊN NGƯỜI DÙNG VÀ CẤU HÌNH MÁY.
Bài 13: CHIA SẺ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003
         I. QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN – CHIA SẺ TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG (SHARE PERMISSION)
        II. QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN – TRUY CẬP DỮ LIỆU (NTFS PERMISSION)
        III. DFS (DISTRIBUTED FILE SYSTEM)
Bài 14: QUẢN LÝ ĐĨA
       I. CẤU HÌNH HỆ THỐNG TẬP TIN
       II. CẤU HÌNH ĐĨA LƯU TRỮ.
       III. SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DISK MANAGER
       IV. THIẾT LẬP HẠN NGẠCH ĐĨA (DISK QUOTA).
       V. MÃ HOÁ DỮ LIỆU BẰNG EFS (Encrypting File System)
Bài 15: QUẢN LÝ IN ẤN (PRINTER SERVER)
       I. CÀI ĐẶT MÁY IN.
       II. QUẢN LÝ THUỘC TÍNH MÁY IN.
       III. CẤU HÌNH CHIA SẺ MÁY IN.
       IV. CẤU HÌNH THÔNG SỐ PORT.
       V. CẤU HÌNH TAB ADVANCED.
       VI. CẤU HÌNH TAB SECURITY. 
       VII. CẤU HÌNH TAB DEVICES.
       VIII. QUẢN LÝ PRINT SERVER.
       IX. GIÁM SÁT TRẠNG THÁI HÀNG ĐỢI MÁY IN
Bài 16: DỊCH VỤ DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL).
       I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ DHCP
       II. HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO THỨC DHCP.
       III. CÀI ĐẶT DỊCH VỤ DHCP.
       IV. CHỨNG THỰC DỊCH VỤ DHCP TRONG ACTIVE DIRECTORY
       V. CẤU HÌNH DỊCH VỤ DHCP

Địa chỉ duy nhất

TRUNG TÂM TIN HỌC PT
ĐC: 91B Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
ĐT:043. 8 255 408 - 043. 9 345 540 | Hotline: 043. 9 288 288
Website : www.ptcenter.vn | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.