PT Center

Đăng nhập Đăng ký

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Home Phần cứng & mạng CB hệ thống phần cứng MT

CB hệ thống phần cứng MT

 PHẦN CỨNG CƠ BẢN
(12 Buổi)                              Phần 1: PHẦN CỨNG VÀ CÁC SỰ CỐ LIÊN QUAN
Bài 1: MÁY TÍNH CÁ NHÂN VÀ CẤU TRÚC CHUNG CỦA HỆ THỐNG MÁY TÍNH
           I. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG MÁY TÍNH. 
           II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY TÍNH CÁ NHÂN.
           III. CẤU TRÚC CHUNG CỦA HỆ THỐNG MÁY TÍNH CÁ NHÂN.
                  III.1. Nhóm thiết bị nhập
                  III.2. Nhóm thiết bị xuất
                  III.3. Nhóm thiết bị xử lý
                  III.4. Nhóm thiết bị lưu trữ ngoài
                  III.5. Nhóm thiết bị khác
Bài 2: BỘ NGUỒN MÁY TÍNH (POWER SUPPLY UNIT) VÀ VỎ MÁY TÍNH (CASE)
          I. CHỨC NĂNG CỦA BỘ NGUỒN MÁY TÍNH.
          II. CÁC THÔNG SỐ QUAN TRỌNG CỦA BỘ NGUỒN
          III. HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN BỘ NGUỒN
          IV. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ NGUỒN
          V. VỎ MÁY TÍNH VÀ CÁC THÀNH PHẦN,KIỂU DÁNG CỦA VỎ MÁY MÍNH
          VI. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VỎ MÁY TÍNH
Bài 3: BỘ VI XỬ LÝ (CPU – CENTRAL PROCESSING UNIT)
         I. CHỨC NĂNG VÀ CẤU TẠO CỦA CPU
         II. CÁC LOẠI CPU
         III. CÁC THÔNG SỐ QUAN TRỌNG CỦA CPU
         IV. NÂNG CẤP VÀ THAY THẾ CPU
         V. HỆ THỐNG TẢN NHIỆT
         VI. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN CPU
Bài 4: BẢN MẠCH CHÍNH (MAINBOARD)
         I. CHỨC NĂNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA BẢN MẠCH CHÍNH
         II. CÁCH LỰA CHỌN BẢN MẠCH CHÍNH
         III. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐÊN BẢN MACH CHÍNH
Bài 5: BỘ NHỚ (MEMORY)
         I. ROM VÀ RAM
         II. BỘ NHỚ CHÍNH VÀ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
         III. CÁC LOẠI BỘ NHỚ CHÍNH (RAM) TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
         IV. BỘ NHỚ ẢO VÀ QUY TẮC THIẾT LẬP BỘ NHỚ ẢO.
         V. XỬ LÝ SỰ CỐ VỀ BỘ NHỚ
Bài 6: Ổ ĐĨA CỨNG (HDD - HARD DISK DRIVE)
        I. CHỨC NĂNG VÀ CẤU TẠO CỦA Ổ ĐĨA CỨNG 
        II. CÁC CHUẨN GIAO TIẾP CỦA Ổ ĐĨA CỨNG
        III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA Ổ ĐĨA CỨNG
        IV. CÁCH LỰA CHỌN Ổ ĐĨA CỨNG
        V. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ LIÊN QUAN ĐẾN Ổ ĐĨA CỨNG
Bài 7: Ổ ĐĨA QUANG HỌC (OPTICAL DRIVE – CDROM – DVDROM – BLURAY)
        I. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA Ổ ĐĨA QUANG
        II. GIỚI THIỆU CÁC LOẠI Ổ ĐĨA QUANG HỌC (CD-R, CD-RW, DVD-Ram, DVD-RW )
        III. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ VỂ Ổ ĐĨA
Bài 8: THẺ MẠCH MÀN HÌNH (VIDEO ADAPTOR)
        I. CHỨC NĂNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA THẺ MẠCH MÀN HÌNH
        II. CÁC CHUẨN GIAO TIẾP CỦA THẺ MẠCH MÀN HÌNH (PCI, AGP, PCIe)
        III. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ VỀ THẺ MẠCH MÀN HÌNH
Bài 9: MÀN HÌNH (MONITOR)
        I. CRT DISPLAY
        II. LCD DISPLAY
        III. CÁC THÔNG SÔ VÀ CHUẨN CẮM CỦA MÀN HÌNH
        IV. XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ VỀ MÀN HÌNH
Bài 10: MÁY IN (PRINTER) VÀ CÁC THIẾT BỊ XUẤT KHÁC
        I. CHỨC NĂNG VÀ CÁC LOẠI MAY IN HIỆN NAY
        II. MÁY CHIÊU (PROJECTOR)
Bài 11: CÁC THIẾT BỊ NHẬP (INPUT DEVICE)
        I. BÀN PHÍM (KEY BOARD) VÀ CÁC CHUẨN BÀN PHÍM 
        II. CHUỘT (MOUSE) VÀ CÁC CHUẨN CHUỘT
Bài 12: BIOS VÀ CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN
        I. GIỚI THIỆU VỀ BIOS
        II. QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH CỦA BIOS
        III. CÁC LOẠI BIOS VÀ CÁCH SỬ DỤNG CMOS SETUP
Bài 13: LẮP RÁP MÁY TÍNH HOÀN CHỈNH
        I. CHUẨN BỊ
        II. LẮP RÁP
        III. THÁO LẮP
Bài 14: HỆ ĐIỀU HÀNH MSDOS (MICROSOFT DISK OPERATING SYSTEM) 
        I. KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH
        II. LỆNH NỘI TRÚ VÀ LỆNH NGOẠI TRÚ
        III. SỬ DỤNG PHẦN MỀM NC (NORTON COMMANDER) HOẶC VC (VOLKOV COMMANDER)
Bài 15: KHỞI TẠO Ổ ĐĨA CỨNG
        I. CẤU TRÚC CÁC PHÂN VÙNG CỦA Ổ ĐĨA CỨNG
        II. SỬ DỤNG PHẦN MỀM FDISK.EXE VÀ FORMAT.COM ĐỂ PHÂN CHIA VÀ ĐỊNH DẠNG Ổ ĐĨA CỨNG 
Bài 16: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HỆ THỐNG VÀ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIÊN THIẾT BỊ CHO PHẦN MỀM HỆ THỐNG
        I. CÀI ĐẶT MICROSOFT WINDOWS XP, VISTA, 2K3 SERVER
        II. CÀI ĐẶT UBUNTU HOẶC 1 SỐ PHIÊN BẢN KHÁC CỦA LINUX
        III. CÀI ĐẶT CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN (DRIVER DEVICE)
Bài 17: CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG
        I. CÀI ĐẶT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG
        II. GỠ BỎ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG
Bài 18: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MÊM GHI ĐĨA CD, DVD HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NERO BURN
        I. CHỨC NĂNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM NERO BURN
        II. TẠO ĐĨA KHỞI ĐỘNG HIREN’S BOOT
Bài 19: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM NORTON GHOST TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH MSDOS
        I. SAO LƯU HỆ ĐIỀU HÀNH
        II. PHỤC HỒI HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 20: MỘT SỐ LỖI THÔNG THƯỜNG VÀ CÁCH XỬ LÝ 
       I. LỖI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC VỀ PHẦN CỨNG 
       II. LỖI VỀ CÁCH KHẮC PHỤC VỀ PHẦN MÊM
       III. BẢNG MÃ LỖI “BIP” CỦA BIOS
       IV. BẢNG MÃ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH POST CỦA BIOS

Địa chỉ duy nhất

TRUNG TÂM TIN HỌC PT
ĐC: 91B Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
ĐT:043. 8 255 408 - 043. 9 345 540 | Hotline: 043. 9 288 288
Website : www.ptcenter.vn | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.