PT Center

Đăng nhập Đăng ký

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Home Thiết kế Website Dream Weaver MX

Dream Weaver MX

Số buổi học: 10 buổi

Chi tiết chương trình Dream Weaver MX

Bài 01: Giới thiệu về Dream weaver MX
- Cài đặt Dream weaver Mx2004.
- Những khái niệm về Dream weaver.
- Giới thiệu các thanh công cụ.
- Thuộc tính của trang( Page Properties — Ctrl + J).
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 02: Thêm văn bản trong Dream weaver
- Tạo một trang mới, lưu file
- Ngắt dòng.
- Khoảng trống không ngắt dòng( Non - Breaking Space).
- Sao chép và dán văn bản từ một chương trình xử lý văn bản.
- Nhập HTML từ word. Sử dụng Clean Up Word HTML để loại bỏ mã thừa.
- Đoạn văn bản.
- Định dạng đoạn văn bản.
- Căn chỉnh đoạn văn bản.
- Những đoạn văn bản thụt đầu dòng( sủ dụng thẻ blockquote – Ctrl + Alt + ] )
- Những ký tự đặc biệt trong Dream weaver.
- Kiểu văn bản.
- Những kiểu HTML ( HTML Styles).
- Danh sách List.
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 03: Thao tác với bảng( Tables)
- Cơ bản về bảng( Tables)
- Chế độ chuẩn( Standard View)
- Chế độ bố cục( Layout View).
- Chèn bảng( Insert table).
- Định dạng bảng.
- Các bước vẽ và những thuộc tính của Layout( Layout Properties).
- Bảng lồng nhau( Tabular Data).
- Sắp xếp dữ liệu trong bảng( Sort Table).
- Xuất dữ liệu từ bảng( Export Table).
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 04: Thao tác với ảnh( Image), Librarie và Snippet trong web
* Khái niệm Librarie Item.
- Tạo một Library Item.
- Chèn Library Item vào website.
- Quản lý các Library Item( Hiệu chỉnh, cập nhật và xóa library item).
* Khái niệm Snippets.
- Tạo một snippet( Create Snippet).
- Chèn snippet trong một website( Insert Snippet).
- Hiệu chỉnh một snippet( Edit Snippet).
- Lưu trữ mã như một snippet( Store snippet).
* Thao tác với ảnh ( Image)
- Các loại ảnh dùng cho website ( JPG, GIF, PNG).
- Đưa ảnh vào một bảng, vào một trang web.
- Cách tạo Album ảnh trong Dream weaver.
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 05: Làm việc với Form
- Khái niệm cơ bản về Form
- Qui trình tạo một form( create form).
- Thiết lập các thuộc tính cho form( form properties: Action, Method, Enctype, Target).
- Những thành phần khác trong form.
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 06: Nhúng Javascript bằng Behaviors
- Khái niệm Behavior.
- Tạo Behavior.
- Sử dụng Behavior trong website.
- Kiểm tra tính hợp lệ của biểu mẫu.
- Sử dụng Popup Message( Javascript) đưa ra thông báo trên website.
- Cách mở mới một cửa sổ trình duyệt( Open Browse Window).
- Chuyển hướng sang một trang khác( Go to URL).
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 07: Cải tiến trang web với các hiệu ứng bổ trợ( Enhancing web pages with add- on effects).
* Flash:
- Tạo một đoạn text bằng flash.
- Tạo những nút lệnh bằng flash.
- Chèn flash, flash movie vào website.
- Thiết lập thuộc tính cho flash( Flash Properties).
* Các hiệu ứng cho website:
- Khái niệm Rollovers Images.
- Tạo Rollovers Images
- Khái niệm Images Maps.
- Cách tạo Images Maps.
- Thanh điều hướng( Navigational bar).
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 08: Làm việc với Layers
- Khái niệm layers.
- Tạo layers.
- Tác động lên layer.
- Sử dụng hiệu ứng Timeline.
- Chuyển các layer thành các bảng( Modify –>Convert –>Layers to tables).
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 09: Bảng định kiểu CSS( Cascading Style Sheets)
- Khái niệm CSS.
- Các loại định kiểu.
- Tạo và sử dụng bảng định kiểu CSS.
- Thuộc tính trong CSS.
- Thuộc tính nền( Background property).
- Thuộc tính hộp( Box Property).
- Thuộc tính đường viền( Border Property).
- Thuộc tính danh sách( List Property).
- Sử dụng bảng định kiểu cho trang web.
- Sửa đổi CSS style.
- Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sự tiến bộ của bạn(
với 10 câu hỏi làm trong 10 phút - làm bài trên website và chấm điểm tự động).
Bài 10: Projects

-

Địa chỉ duy nhất

TRUNG TÂM TIN HỌC PT
ĐC: 91B Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
ĐT:0912 258 724 | Hotline: 0912 258 724
Website : www.ptcenter.vn | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.